Skip to content

POLAND

Coordinator:

Ewa Florek and Anna Radomska

Website: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Website: Kontakt

Research Material: